Workshops en trainingen

Ik geef verschillende soorten workshops en trainingen: 

Klassenmanagement 

Deze training is ontwikkelt voor leerkrachten die meer structuur in hun lessen willen aanbrengen waarbij er specifiek aandacht is voor groepsgericht werken maar ook individueel gericht onderwijs. Het GIP-model kan hierbij ingezet worden. De leerkracht leert planmatig onderscheid te maken tussen een aanbod voor de hele groep, subgroepen en individuele leerlingen. Daarbij wordt de leerkracht getraind in een pedagogisch aanbod naast het didactisch handelen.

Deze training is er ook digitaal! Je krijgt toegang tot het digitale platform waarna je op eigen tempo of onder begeleiding de training kan gaan volgen. Zie de webshop voor meer informatie of stuur een bericht voor (vrijblijvende) informatie. 

Deze training kan teambreed aangeboden worden of middels individuele coaching. 

Directe instructie

Voor deze training ga ik uit van de verschillende bestaande modellen (EDI of DPL) en eigen ervaringen. We zorgen voor een doorgaande lijn waarin we alles afstemmen, vastleggen en monitoren naar de behoeften van de school. De training kan ook middels individuele coaching gegeven worden. 

Werken met een Ontwikkelingsperspectief (eigen leerlijnen) 

Een ontwikkelingsperspectief is verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voorgezet onderwijs. In deze coaching leer je hoe je dit aan kunt pakken. Je krijgt een format ter beschikking en je leer hoe je dit format kunt gebruiken. Ook krijg je inzicht waar in de HGW-cyclus de eigen leerlijn tot stand komt en welke stappen er vooraf moeten worden gedaan. Alles is dus weloverwogen en doordacht! 
Het format voor het OPP is ook te bestellen in de webshop. 

Moeilijke gesprekken voeren 

In deze workshop leer je in 3 uur hoe je een moeilijk gesprek kunt voeren. Wat je zelf kunt doen om een moeilijk gesprek soepel(er) te laten verlopen. We gaan in op het geven van feedback en hoe dit kan zorgen voor een gedragsverandering.

Kids' skills 

Hoe ga je om met leerlingen met specifiek gedrag? Welke stappen zou je kunnen ondernemen? Ikzelf heb goede ervaringen met Kids' skills en zou je hier graag meer informatie/coaching over willen geven zodat ook jij dit in de praktijk kan toepassen!

Invallen, en dan? 

Deze workshop (1 dagdeel) is bestemd voor leerkrachten in het basisonderwijs die invalwerkzaamheden verrichten.

Als invalleerkracht word je meestal kort van te voren opgeroepen om de groep over te nemen en de lessen te verzorgen. In de klassenmap is vaak van alles te vinden over de groep, echter heb je daar weinig tijd voor om je in te verdiepen. Hoe pak je het aan? Waar begin je? Wat doe je met bepaalde leerlingen die niet doen wat je vraagt? Zo zijn er vele vragen die je als (beginnende) invalleerkracht hebt. 
In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen, kennis over te brengen en elkaar handvatten aanreiken. Na het volgen van deze workshop ga je zelfverzekerd naar de invalgroep!

Deze training wordt uitgevoerd bij voldoende aanmeldingen of middels individuele coaching.

Informatie? 

Wil je meer informatie en/of de mogelijkheden bespreken? Bel me of stuur een bericht. Laat me weten waar de behoefte ligt, dan kijken we samen wat de mogelijkheden liggen: individueel, voor het hele team, via online videobellen, alleen toegang tot de materialen, ...