Trainingen en coaching 

Klassenmanagement (middels GIP) 

Deze training is ontwikkelt voor leerkrachten die meer structuur in hun lessen willen aanbrengen waarbij er specifiek aandacht is voor groepsgericht werken maar ook individueel gericht onderwijs. De leerkracht leert planmatig onderscheid te maken tussen een aanbod voor de hele groep, subgroepen en individuele leerlingen. Daarbij wordt de leerkracht getraind in een pedagogisch aanbod naast het didactisch handelen.

Deze training is er nu ook digitaal! Je krijgt toegang tot het digitale platform waarna je op eigen tempo of onder begeleiding de training kan gaan volgen. Zie de webshop voor meer informatie of stuur een bericht. 

Deze training kan teambreed aangeboden worden of middels individuele coaching. 

Training directe instructie

Voor deze training ga ik uit van de verschillende bestaande modellen Expliciete Directe Instructie (EDI) of Doordacht Passend Lesmodel (DPL) en eigen ervaringen. We zorgen voor een doorgaande lijn waarin we alles afstemmen, vastleggen en monitoren naar de behoeften van de school. De training kan ook middels individuele coaching gegeven worden. 

Werken met een Ontwikkelingsperspectief (eigen leerlijnen) 

Een ontwikkelingsperspectief is verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voorgezet onderwijs. In deze coaching leer je hoe je dit aan kunt pakken. Je krijgt een format ter beschikking en leert hoe je dit format kunt gebruiken. Ook krijg je inzicht waar in de HGW-cyclus de eigen leerlijn tot stand komt en welke stappen er vooraf moeten worden gedaan. Alles is dus weloverwogen en doordacht! 
Het format voor het OPP is ook te bestellen in de webshop. 

Kids' skills 

Hoe ga je om met leerlingen met specifiek gedrag? Welke stappen zou je kunnen ondernemen? Ikzelf heb goede ervaringen met Kids' skills en zou je hier graag meer informatie/coaching over willen geven zodat ook jij dit in de praktijk kan toepassen!

Informatie? 

Wil je meer informatie en/of de mogelijkheden bespreken? Bel me of stuur een bericht (zie kopje 'contact').  Laat me weten waar de behoefte ligt, dan kijken we samen wat de mogelijkheden liggen: individueel, voor het hele team, via online videobellen, alleen toegang tot de materialen, ...