Vervolg van 'De day after'

Gepubliceerd op 28 januari 2024 om 13:02

Link naar mijn quote (introductie item Nieuwsuur in 10 seconden)

Een bezoek van Nieuwsuur, hoe kwam dat tot stand? 

In de kerstvakantie werd ik door een journaliste benaderd. Zij had mijn profiel op LinkedIn gezien en was  nieuwsgierig naar mijn verhaal. Ze waren namelijk bezig met de voorbereidingen van een item over het lerarentekort en zochten mensen die juist weer terug het onderwijs in waren gegaan. Daar wilde ik wel aan meewerken, want ook ik maak me grote zorgen over het lerarentekort. 

In de voorbereidingen werd aangegeven dat ze mij graag aan het werk wilden zien. Dat werd het coachen van een leerkracht na een observatie. Deze leerkracht werd vooraf benaderd om de vragen die ze voor haar hadden, door te bespreken. Maar uit dit gesprek kwam het idee om de hele werkdag van een leraar vast te leggen. En zo kwam het dat ze de hele dag op de school aanwezig waren. Elk moment werd gefilmd. Verschillende leraren, stagiaires en de directeur werden om meningen gevraagd en zelfs rustig onze lunch opeten zat er niet in. 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een fragment van zo’n 6 minuten waarna professor dhr. T. Bol zijn onderzoek naar het lerarentekort toelichtte. 

Na de uitzending ging er van alles door mij heen. Wat ratelde er dan zo allemaal in mijn hoofd? 

- In het fragment is natuurlijk lang niet alles aan bod gekomen van wat we in de interviews gezegd hebben. Ze hebben er de mooie, zoetsappige punten uitgehaald (het voorbeeld vossenjacht was natuurlijk niet de druppel om het onderwijs te verlaten). 

- Maar ik ben ook weer terug het onderwijs ingegaan. Ook dat is in de interviews besproken. Werken in het onderwijs is prachtig. Geen dag is hetzelfde en je werkt echt mee aan de ontwikkeling van een kind. Daarbij is het product ‘kind’ echt het kostbaarste wat er is. Fantastisch toch om daar aan te mogen meewerken? 

- Ik vraag me af of de problematiek nu wel duidelijk naar voren is gekomen. Iedereen wist toch allang dat er een lerarentekort is, maar heeft dit filmpje dat nu echt weer goed onder de aandacht gebracht? 

- Ik begreep dat het item juist ervoor zou moeten zorgen om mensen te trekken, om aan te tonen wat voor mooi vak het is. Dat er ook mensen weer terug gaan omdat ze het beroep missen. Hoe kunnen we met elkaar laten zien dat het een prachtig beroep is? Hoe kunnen we het aantrekkelijker maken? Dat heb ik nu nog wel gemist. 

- Dhr. Bol spreekt over het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Eens! En daarom doe ik wat ik nu doe. Ik coach leerkrachten, ik zorg voor het goed neerzetten van de zorgstructuur, ik breng onderwijsvernieuwing op scholen en geef (team)trainingen. Deze verschillende werkzaamheden kan ik niet in een loondienstverband doen, dus doe ik het als zelfstandige. En ja, dat kost geld. Maar je zet mij ook voor een bepaalde opdracht in, daarna ga ik weer verder (juist deze manier van werken vind ik fantastisch en het biedt mij de uitdagingen die ik nodig hem om enthousiast te blijven). De school heeft weer een verbetering van het onderwijs en kan ook weer door. 
Het ZZP-schap werd weer aangeboord. Maar in mijn optiek kan dit juist heel positief zijn. Daarbij is de ene ZZP’er de andere niet en ligt het er ook aan hoe je de persoon inzet. Het onderwerp ZZP in het onderwijs zou ook wel een item kunnen invullen 🙃!

- Juist in de regio’s waar de tekorten groot zijn, is er juist meer behoefte naar professionals. Om te zorgen dat zij beter onderwijs kunnen bieden, zouden de schooldagen ingekort moeten worden zodat er meer tijd kan worden besteed aan bijscholing, gesprekken etc. Wat laten we dan vallen? Als we naar de taakuren kijken, ben ik wel heel benieuwd: als we alleen maar les geven (reken, taal, lezen), hoeveel scheelt dat dan per leerkracht op jaarbasis? En de vraag die ik heeeel vaak stel aan leraren: doe je de dingen die je moet doen? Wat kunnen we achterwege laten (zoals al die randzaken waarvan ik jaren geleden al dacht: waarom doe ik dit? Levert dit nou echt een bijdrage aan de ontwikkeling van een kind? Kunnen ouders (of andere instanties) dit zelf niet hun kind leren (denk aan een verkeersles, projecten als gezonde voeding/schoolontbijt, schoolreisje, bepaalde administratieve zaken). 

- Ik zie dat veel leerkrachten worstelen: doe ik de goede dingen voor deze leerlingen? Het gevoel te kort te schieten herken ik. Je hebt op een dag als leraar vele verschillende petten op, en dat maakt het zwaar. Hoe kunnen we zorgen dat de beschikbare kennis en expertise op de juiste plekken komt? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat elke leraar zich kan blijven ontwikkelen met het oog op onderwijskwaliteit? Als ik op de ene school zie dat iets goed werkt, neem ik dat mee naar de andere school om zo informatie/kennis/expertise uit te wisselen. Mijn motto is dan ook: met en van elkaar leren! 

- Onbevoegd bekwaam of bekwaam onbevoegd. Het zou wel van invloed kunnen zijn het aantal leraren en onderwijskwaliteit..!

- Er wordt gesproken dat de regio’s waar er geen lerarentekort is (waar?) de mensen die over zijn (wie?) wel naar de regio’s kunnen waar juist de nood hoog is (hoe?). Dat het een probleem van heel Nederland is, dat is wel bekend. Maar hoe moet ik de gegeven oplossing voor me zien?  Is zoiets haalbaar? 

- Niet alleen is er een tekort aan leraren. Ook is er schaarste onder schoolleiders en intern begeleiders/ zorgkwaliteitscoördinatoren. Ik mis het lesgeven maar de flexibiliteit die ik nu ervaar, wil ik voorlopig niet inruilen (met twee kleine kinderen thuis is dat wel erg fijn). Ik denk wel dat dit een verzwaring is van het onderwijs. Je zit nu eenmaal gebonden aan bepaalde uren. Zelf denk ik dat daar nog wel een verandering in door te voeren is (denk aan flexibel onderwijs, inzet BSO/verenigingen, ...).

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik heb mijn conclusie wel getrokken: de onderwijskwaliteit moet in Nederland omhoog. En gelukkig draag ik daar mijn steentje al aan bij. En ik ben niet van plan om hiermee te stoppen. Ik heb de mooiste baan die er is! En dat ‘blijvend leraren/IB/directietekort’, daar gaan we ons natuurlijk niet bij neerleggen. 

Het was gaaf om zoiets mee te maken! Ik ben weer een ervaring rijker. 

 

Werken in het onderwijs, is het mooiste vakgebied wat er is!

 

 

Niet gezien? 

Uitzending: Nieuwsuur 24-01-2024

Artikel 'Blijvend leraren te kort raakt kwetsbare kinderen extra hard' 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Frank
6 maanden geleden

Duidelijk verhaal ,