Mijn werkervaringen

Onderwijservaring

Vanaf 2009 heb ik verschillende groepen lesgegeven in zowel het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs. Naast lesgevende taken heb ik in het Managementteam gezeten, coaching aan leerkrachten gegeven, was ik MR-voorzitter en lid van de commissie van een fusietraject. Ook heb ik gymlessen gegeven en verschillende trainingen aan teams verzorgd. 

Een greep uit de verschillende opdrachten die ik als zelfstandige heb uitgevoerd:

- Verandertraject leiden (schoolbreed) 'Klassenmanagement'

- Interim Interne begeleiding: verschillende scholen 

- Ambulante begeleiding: begeleiding van leerling op gebied van gedrag en/of leren

- Lesgeven: verschillende groepen en lesgeven middels thematisch werken

- Onderwijsontwikkeling: schrijven van een lessenserie, beleidstukken schrijven (o.a. werkwijze HGW-cyclus)

LOI

Realisatiemanager bij de afdeling MBO-opleidingen en cursussen. 
Als realisatiemanager was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van opleidingen. 

Diploma's

Opleiding tot Schoolleider
Master SEN - gedragsspecialist
Leergang Bewegingsonderwijs
Hoger beroepsonderwijs Pabo

Onderwijsgerelateerde cursussen

NLP in één dag - That's Right
Omgaan met jongensgedrag – Lauk Woltring
Kanjertraining
Coöperatief leren

Sportgerelateerde cursussen

Vertrouwenscontactpersoon - NOC*NSF
Triathlon trainer niveau 1